Projekt ”Patronaže i povremenog boravka”

Projekt ”Patronaže i povremenog boravka”, potpisan je  Ugovor o međusobnoj suradnji Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom-Đakovo i Ministarstva socijalne politike i mladih o pružanju psiholoških, logopedskih i defektoloških usluga, tim projektom obuhvaćeno je 73 korisnika, 20 u povremenom boravku i 53 u patronaži. Ugovor je potpisan krajem 2011. i od 1. siječnja 2012. krenulo se u realizaciju.

Odgovori