17. listopada 1973. godine osnovano je Društvo za pomoć mentalno retardiranim osobama Đakovo s ciljem razvijanja oblika pomoći i samopomoći kod djece s posebnim potrebama; informiranja roditelja i obitelji osoba s posebnim potrebama o pravima i mogućnostima zbrinjavanja; predlaganja mjera i propisa nadležnim organima i službama; pokretanja, osnivanja potrebnih ustanova i oblika skrbi za osobe s posebnim potrebama kao i pomoći njihovim obiteljima; pomoći osobama s posebnim potrebama i njihovim obiteljima u ostvarivanju preventive, rehabilitacije i zaštite; ustanovljavanja izvaninstitucionalnog oblika zbrinjavanja i korištenja slobodnog vremena osoba s posebnim potrebama u cilju pomoći obiteljima, organiziranjem klupskog oblika djelovanja.

Prvo sjedište Udruge je bilo u prostorijama Centra za socijalni rad, tako da je razvila suradnju sa Centrom i ujedno koristila svu njihovu dokumentaciju o invalidnim osobama. Tijekom djelovanja udruga razvija suradnju s nadležnim državnim organima, lokalnom samoupravom i stručnim službama, organizira savjetovanje i seminare za roditelje osoba s mentalnom retardacijom. Do 1997. godine udruga je okupila 53 člana  i mijenja ime u Udrugu za pomoć osobama sa posebnim potrebama. Te godine Grad Đakovo i Osječko-baranjska županija financirali su projekt «Adaptacija i prilagođavanje derutne zgrade». Izvršena je adaptacija  i proširenje prostorija Udruge pri Osnovnoj škole Vladimir Nazor Đakovo kako bi mogli prihvatit nove korisnike i proširiti aktivnosti . Osnovan je klub Roditelja (Kasnije Neven) za osobe koje ne idu ni u kakve oblike obrazovanja, ali i da bi spriječili njihovu institucionalizaciju. U klubu se stručni kadar  brine za djecu s posebnim potrebama i osposobljava ih za samostalan život (osnovne životne funkcije). Udruga  se založila za teže invalidnu djecu i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa  pri Osnovnoj školi Vladimir Nazor u Đakovu  osnovalo dva školska odjeljenja koja pohađaju djeca  koja do tada nisu bila obuhvaćena nikakvim obrazovanjem.

Unutar Udruge, 2003 godine osnovan je boćarski klub «Lastavice» za osobe s invaliditetom koji uspješno djeluje sudjelovanjem na prvenstvu RH i drugim državnim natjecanjima i član je Saveza sportskih klubova. 2007 godine klub se osamostaljuje i nastavlja s aktivnostima pod nazivom Boćarski klub invalida «Lastavice» Đakovo.

Unutar Udruge, 2003 godine osnovan je klub «Saraj» za terapijsko jahanje koje je pohađalo 40-ero invalidne djece.

Uz pomoć Grada Đakova, Udruge «Dječji osmjeh» i Doma zdravlja Đakovo, Udruga je uspjela poslati fizioterapeuta na tromjesečno usavršavanje za Bobath i Vojta terapiju. Uz potporu Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi  2005. godine omogućeno je udruzi zaposlenje logopeda i opremanje logopedskog kabineta.

godine Udruga kupuje kombi vozilo  sredstvima iz humanitarnih akcija organiziranih za tu namjenu. Time je omogućen prijevoz štičenika do prostorija Udruge na razne radionice i druženja.

Udruga trenutno broji 104 nominalna člana i 139 punopravnih članova među kojima su roditelji invalidne djece i volonteri).

Sve naše aktivnosti oglašavamo putem lokalnih radio postaja (Radio Đakovo, Novi Radio) i tiska (Slavonski dom, Glas slavonije, Jutarnji list, Vjesnika Đakovačke novine)

Statut udruge
Statutarna odluka o o izmjeni i dopuni Statuta Udruge