Kontakt

Ovdje dodajte tekst naslova

Udruga za pomoć osobama s teškoćama u razvoju “Neven” Đakovo
Matije Gupca 13, 31 400 Đakovo

MB: 03058000

OIB: 54794020206

IBAN:  HR2725000091102014537

Radno vrijeme Udruge: ponedjeljak – petak od 7:00 – 19:00

Telefon: 031/812-326

Predsjednica: prim.Zdenka Konjarik, dr.med.spec.ped.                                                    E-pošta:zdenka.konjarik@gmail.com

Zamjenica predsjednice: Marija Ratkovčić                                                                         E-pošta:marija.ratkovcic@gmail.com

Tajnica: Zdenka Papac, dipl.politolog                                                                                   E-pošta:zdenka.papac1@gmail.com

Administratorica:Maja Vidaković                                                                                          E-pošta:udruga.dj@gmail.com

Voditeljica poludnevnog boravka:Petra Kirhmajer, mag.informatolog   Tel:031/291-560                                                                                                                       E-pošta:udruganevenpoludnevni@gmail.com