Udruga za pomoć osobama s teškoćama u razvoju “Neven” Đakovo
Matije Gupca 13, 31 400 Đakovo

MB: 03058000

OIB: 54794020206

IBAN:  HR2725000091102014537

Radno vrijeme Udruge: ponedjeljak – petak od 7:00 – 19:00

 

Predsjednica Udruge: prim. Zdenka Konjarik, dr. med. spec. ped                                                                                                 e-mail: zdenka.konjarik@gmail.com

Zamjenica predsjednice: Marija Ratkovčić                                                                                                                                                e-mail: marija.ratkovcic@gmail.com

Tajnica Udruge: Zdenka Papac, dipl. politolog                                                                                                                                        e-mail: zdenka.papac1@gmail.com

Administratorica: Maja Vidaković                                                                                                                                                            radno vrijeme: ponedjeljak – petak od 7:00 – 15:00
tel:
031/812-326
e-mail:
udruga.dj@gmail.com 

Voditeljica poludnevnog boravka: Petra Kirhmajer, mag.informatol.
tel: 031/291-560
e-mail: udruganevenpoludnevni@gmail.com