Kontakt

Udruga za pomoć osobama s teškoćama u razvoju “Neven” Đakovo
Matije Gupca 13, Đakovo
31 400 ĐakovoOIB: 54794020206
MB:  03058000 e-mail: udruga.dj@gmail.com
tel: 031/290-560(poludnevni boravak) ; 031/812-326(administracija)

Radno vrijeme Udruge: PON-PET od 7:00 – 19:00

Predsjednica Udruge:

prim. Zdenka Konjarik, dr. med. spec. ped.
e-mail: zdenka.konjarik@gmail.com

Zamjenica predsjednice:

Marija Ratkovčić
e-mail: marija.ratkovcic@gmail.com

Tajnica Udruge:

Zdenka Papac, dipl. politolog
e-mail: zdenka.papac1@gmail.com

Administratorica:

Maja Vidaković
tel: 031/812-326
e-mail: udruga.dj@gmail.com Radno vrijeme: PON-PET do 7:00 – 15:00

Voditeljica poludnevnog boravka

Petra Kirhmajer, mag.informatol.
tel: 031/291-560
e-mail: udruganevenpoludnevni@gmail.com