Projekt ”Širenje usluge osobne asistencije na području Đakovštine”

Projektu ”Širenje usluge osobne asistencije na području Đakovštine”  posrednička tijela su Ministarstvo socijalne politike i mladih i Hrvatski zavod za zapošljavanje zaposleno je 14 osobnih asistenata koji odlaze u kuće korisnika 4 sata dnevno. Projekt je financiran  iz Europskog socijalnog fonda. Trajanje:29.10.2015.-29.10.2016. Svrha projekta je povećati stupanj samostalnosti i društvene aktivnosti kod 14 osoba, od kojih 5 s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta i s mentalnom  retardacijom i 9 osoba s najtežim stupnjem mentalne retardacije, u dobi od 18 do 52 godine, a koji žive na području grada Đakova i 9okolnih općina, kroz pružanje usluge osobne asistencije, te pritom povećati zapošljivost osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada kroz njihovo zapošljavanje kao osobnih asistenata koji će korisnicima usluge pomoći pri obavljanju osnovnih životnih funkcija, omogućiti integriranje u društvene aktivnosti (koje je dosad bilo sasvim onemogućeno zbog stupnja invaliditeta/mentalne retardacije) i samostalno organiziranje vlastitog vremena (neovisnost u odnosu na roditelje/skrbnike). Time se rješava problem ovisnosti o obitelji pri pružanju pomoći neophodne za obavljanje osnovnih životnih funkcija i sudjelovanja u društvenim aktivnostima, s obzirom da sami korisnici usluge osobne asistencije odlučuju o rasporedu svojih dnevnih aktivnosti. Također se rasterećuje obitelj te time pridonosi poboljšanju njihove kvalitete života u smislu veće mogućnosti zapošljavanja i organiziranja slobodnog vremena. Pritom se otvara mogućnost poboljšanja cjelokupne socijalne situacije obitelji KOA i društvene integracije KOA i njihovih obitelji. Projektom se poboljšava i socijalni status osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada kroz njihovo zapošljavanje kao OA. Širenjem usluge osobne asistencije poboljšava se dostupnost i kvaliteta socijalnih usluga, što pridonosi društvu općenito, posebice na lokalnoj i regionalnoj razini.

Odgovori