Udruga “Neven” i Osječko-baranjska županija potpisali su Ugovor o suradnji za provođenje projekta “Pomoćnici u nastavi 2”

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA svake godine pa tako i ove s 5.000,00 kuna sufinancira projekt Udruge i time pomaže u nesmetanoj provedbi aktivnosti.
Udruga “Neven” i Osječko-baranjska županija potpisali su Ugovor o suradnji za provođenje projekta “Pomoćnici u nastavi 2”. Tim projektom koji je započeo 14.09.2018. osigurano je 13 pomoćnika u nastavi djeci s teškoćama u učenju i pomažu im u svladavanju nastavnog sadržaja.