Projekt „Razgovarajmo o tome“

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta financira Projekt „Razgovarajmo o tome!“ kojemu je cilj spriječiti nasilje među djecom i mladima s posebnim potrebama kroz razvijanje socijalnih vještina i sposobnosti verbalnog izražavanja.  U projekt je uključeno 40 djece u dobi od 8 do 21 godinu.

Odgovori