Budi mi podrška

Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom-Đakovo počela je s provedbom trogodišnjeg programa od 06.06.2011.-30.05.2014.  godine pod nazivom „Budi mi podrška”.

Program koji sufinancira Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi  se bavi pružanjem usluge pomoći djeci s posebnim potrebama u nastavi i učenju, stručni rad s djecom u obliku dodatne nastave (pomoć pri učenju) i asistiranju djeci tijekom redovne nastave (pomoć pri praćenju nastave), pružanje pomoći djeci s posebnim potrebama u savladavanju govornih vještina (što je preduvjet za sudjelovanje u nastavi i integraciju u zajednicu), savjetovanje i educiranje roditelja/skrbnika/animatora za pružanje pomoći u učenju. Ove aktivnosti će rezultirati povećanom motiviranošću korisnika za nastavu i učenje, bolje praćenje  nastavnog programa, povećanim uspjehom u školi, razvijenijim govornim vještinama, većom osposobljenošću roditelja za pomaganje korisnicima u učenju.

Programom je predviđena edukacija djelatnika i članova udruge o namicanju sredstava i projektnom upravljanju u okviru pretpristupnih fondova EU. Ova edukacija je bila nužna za održivost  programa i nakon isteka potpore MZSS-a i za nadgradnju programa. Na edukaciji su bili prisutni članovi Upravnog odbora Udruge, zaposlenici, animatori i volonteri.

Brosura_A5

Odgovori