Osnovna djelatnost i zapošljavanje stručne osobe

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi već drugu godinu sufinancira Osnovnu djelatnost i Novo zapošljavanje Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom-Đakovo – U ovaj projekt su uključena djeca i mladi s posebnim potrebama do 30 godina starosti na području grada Đakova i 9 okolnih općina (uključujući područja posebne državne skrbi).

Kroz razne radionice će se provoditi vježbe koncentracije, poticanje govornih vještina i socijalizacije, stjecanje osnovnih životnih vještina (oblačenje, svlačenje, hranjenje, higijena, snalaženje u gradu; tu su radionice vezane uz verbalnu i neverbalnu komunikaciju i kontinuirano sveobuhvatno upoznavanje, praćenje te usmjeravanje interesa kreativnim radom; likovno-dramske radionice, aktivnosti stjecanja osnovnih znanja iz područja matematike, hrvatskog jezika, prirode i društva te tjelesni odgoj. Sve aktivnosti provode naš stručni tim: odgajatelj, profesor pedagog, medicinska sestra defektolog.  Nastavkom sufinanciranja projekta Zapošljavanje stručne osobe omogućeno nam je produženje Ugovora  defektologu na još godinu dana na puno radno vrijeme. Opis radnih zadataka defektologa je pojedinačni rad i rad u grupi s djecom s mentalnom retardacijom koja se moraju osposobiti za samostalan život i koja ne mogu pohađati redovne školske programe. To uključuje razvoj djece s posebnim potrebama kroz kreativne radionica.

Odgovori