Adaptacija i prilagođavanje derutne zgrade: Godine 1997. imali smo i građevinski projekt. Izvršili smo adaptaciju i proširenje prostorija Kluba (sanacija derutne zgrade), kako bismo mogli prihvatiti nove korisnike i proširiti aktivnosti. Projekt je završen 1998., a financirao ga je Grad Đakovo i Županija Osječko-baranjska. Donirana sredstva bila su 200.000,00 kn

Škola stanovanja: godine 1997.  osnovan je klub Roditelja i djece (kasnije Neven) za osobe koje više ne idu ni u kakve oblike obrazovanja, ali da bi spriječili njihovu institucionalizaciju (zatvaranje u specijalne institucije za obrazovanje djece s invaliditetom, tj. njihov trajni smještaj), osnovan je klub Neven gdje se djeca i mladi osposobljavaju za samostalan život (osnovne životne funkcije) kako bi bili što manje ovisni o tuđoj njezi i pomoći te da se razviju njihove kreativne sposobnosti. Projekt je financirala Županija Osječko-baranjska, četiri godine za redom u iznosu 6.000,00 kn, Poglavarstvo Grada Đakova u iznosu 12.000,00 kuna.

Inicijativa za osnivanje specijalne škole – Udruga je 1999. pokrenula projekt osnivanja 2 školska odjeljenja za teže invalidnu djecu pri Osnovnoj školi Vladimira Nazora u Đakovu. Projekt je uspio: 13 djece, raspoređeno u dva školska odjeljenja, već sedmu godinu su obuhvaćena obrazovanjem. To su djeca različite starosne dobi (od 10 do 18 godina) koja nisu do tada bila obuhvaćena nikakvim obrazovanjem. Ta su djeca bila zakinuta u svojem pravu, a upravo se Udruga založila za ostvarivanje njihovog prava na obrazovanje i svojim aktivnostima privoljela sve nadležne institucije (Ministarstvo prosvjete i športa, Vladu Republike Hrvatske i lokalnu zajednicu) da im omogući ostvarivanje Ustavom zajamčenih prava.

Deinstitucionalizacija- život u zajednici: Ulažući napor da dobro definira problem funkcioniranja invalidne djece i njihovih obitelji, Udruga je osmislila te na Skupštini održanoj 2000. godine prvi puta pokrenula projekt “Škola stanovanja” s namjerom da zadovolji potrebe invalidne djece za druženjem i socijalizacijom. Od te 2000. godine Skupština Udruge iznova, svake godine ponovno donosi odluku o nastavku “Škole stanovanja”, njegovoj nadogradnji i svake godine tražimo sredstva iz raznih izvora kako bi se “Škola stanovanja” neprekidno provodila. Donatori u ovom projektu su bili Županija Osječko-baranjska sa 6.000,00 kuna i Poglavarstvo Grada Đakova sa 12.000,00 kuna.

Boćarski klub:  2003. osnovan klub Lastavica (unutar udruge)- boćarski klub za osobe s invaliditetom koji uspješno djeluje (sudjelovanje na prvenstvu RH i drugim državnim natjecanjima, sudjelovanje na europskom natjecanju) i član je Saveza sportskih klubova s invaliditetom. Aktivnosti kluba financirala je Udruga pomoću sredstava Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i Ministarstva zdravstva;

Usavršavanje za Bobath i Vojta terapiju</span>”  Udruga je 2003. pokrenula projekt usavršavanja fizioterapeuta za Bobath i Vojta terapija. Organizirali smo odlazak našeg fizioterapeuta na tromjesečno usavršavanje. Usavršavanje za Vojta terapiju financiralo se iz dijela sredstava Grad Đakova (10.000,00 kn) i udruge „Dječji osmijeh”.(20.000,00 kn) i Doma zdravlja Đakovo (6.000,00 kn).

Nabavka vozila za osobe s invaliditetom: Godine 2004. koncertom Doris Dragović počinje namicanje sredstava za nabavku vozila za osobe s invaliditetom na području Grad Đakova i okolice. Naime, veliki broj korisnika živi u okolnim, slabo povezanim selima, a sudjelovanje u aktivnostima Udruge im je jedini način uključivanja u društvo, stjecanja životnih vještina, rehabilitacije, učenja i zabave. Nabavkom vozila omogućen je njihov dolazak u Udrugu (u Đakovo) koji je dosad bio otežan zbog fizičkih barijera, ekonomskih i brojnih drugih razloga. Kombi je kupljen za 150.000,00 kn, a sredstva su osigurana humanitarnim akcijama (razni privredni subjekti, fizičke osobe i dr.)

Uključivanje djece s invaliditetom u redovni obrazovni sustav:  2004. udruga je pokrenula projekt ugradnje dizala u Osnovnoj školi Antuna Čolnića u Đakovu kako bi djeca koja su tjelesni invalidi (u invalidskim kolicima) mogla pohađati redovno osnovnoškolsko obrazovanje sa svojim vršnjacima i kako bi bili integrirani sa zdravom djecom. Imamo sedmero djece koja su mentalno zdrava, ali imaju tjelesna oštećenja. Projekt je završen. Dizalo je postavljeno u školi – s istim se koriste djeca koja su tjelesni invalidi, i to je jedina škola na području Đakovštine koja je prilagođena učenicima i profesorima koji imaju tjelesna oštećenja. Projekt podržala Županija Osječko-baranjska (200.000,00 kn), Poglavarstvo Grada Đakova (20.000,00 kn) i mnoge pravne i fizičke osobe (30.000,00 kn). Cjelokupni projekt je iznosio 250.000,00 kn

Rehabilitacija govora: Ministarstvo zdravstva podržalo je projekt za zaposlenje logopeda-53.304,05 kn i opremanje logopedskog kabineta-82.653,78 kn na 1 godinu. Time je 2005. omogućen rad logopeda s najteže oštećenom djecom koja nisu išla na tretman unutar Ministarstva zdravstva (20 djece). Program se još uvijek nastavlja uz sredstva Grada Đakova, Osječko-baranjske županije i dr. donatora (lokalni privatni poduzetnici).

Terapijsko jahanje: 2005.godine, uz potporu Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti ( 70.000,00 kn), Udruga je provodila projekt terapijskog jahanja  trajanju od 1 godine, a koje je pohađalo 40 djece (teški invalidi i mentalno retardirane osobe). Projekt je nastavljen uz pomoć drugih donatora, a iz njega je nastala i udruga za terapijsko jahanje.

Proširenje specijalne škole: Specijalna škola je proširena na 4 odjeljenja u šk.god. 2006./2007. uz financijsku potporu Županije Osječko-baranjske i dozvolu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Udruga trenutno provodi Program “Bravo ja» (2007.-2010.)  za djecu koja nisu obuhvaćena pretškolskim niti školskim aktivnostima uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa na području Grada Đakova. Partneri na tom projektu su Grad Đakovo i Državna ergela lipicanaca Đakovo, a suradnici su jahački klub „Saraj”, Društvo Naša djeca Đakovo, Obrtnička škola i opća gimnazija A.G. Matoš u Đakovu. Udruga provodi i Program socijalnog osnaživanja obitelji osoba s invaliditetom te Program socijalne inkluzije osoba sa invaliditetom te tjelesno-zdravstveni, kulturno-zabavni i radno-proizvodni projekt s invalidnim osobama do 27 godina starosti.

Podrška posebnim roditeljima</span>”: Upravo je završena provedba projekta “Podrška posebnim roditeljima” kojemu je cilj bio osnažiti obitelji s djecom s posebnim potrebama za ispunjavanje osnovne funkcije obitelji s naglaskom na povećanje roditeljskih kompetencija, povećanje subjektivnog osjećaja kompetentnosti glede roditeljske uloge; te stjecanje znanja i vještina nužnih za ostvarenje komunikacije unutar obitelji. Aktivnosti projekta uključivale su educiranje roditelja o pravilnoj skrbi o djeci s posebnim potrebama, pružanje psihosocijalne pomoći roditeljima i logopedskih vježbi s djecom i roditeljima.  Ciljna skupina su (20) obitelji s djecom s posebnim potrebama koji uz mentalnu retardaciju imaju govorne mane i problema s komunikacijom. Aktivnosti su se provodile metodom radionica, individualnih savjetovanja, edukacija i vježbi, a rezultirale su očuvanjem najmanje 20 obitelji s djecom s posebnim potrebama; povećanjem roditeljskih kompetencija i subjektivnog osjećaja kompetentnosti te poboljšanjem komunikacije roditelja sa svojom djecom. Projekt se provodio uz financijsku potporu Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti u iznosu od 70.000,00 kn.

Odgovori