Statutarna odluka o izmjeni i dopuni Statuta Udruge za pomoć osobama s teškoćama u razvoju “Neven” Đakovo