Ranom intervencijom do urednog razvojnog profila

Udruga za pomoć osobama s teškoćama u razvoju “Neven” je 01.06.2017. počela provoditi trogodišnji program “Ranom intervencijom do urednog razvojnog profila”.

SAŽETAK PROGRAMA
Svrha projekta je povećati socijalnu uključenost i spriječiti institucionalizaciju djece s teškoćama u razvoju kroz pružanje usluge rane intervencije koje će rezultirati približavanjem razvojnog profila korisnika razvojnom profilu vršnjaka, što će omogućiti njihovo integriranje u redovne odgojno-obrazovne programe, kasnije i na tržište rada te u društvo općenito.

Korisnici usluge rane intervencije (ciljna skupina – 25 djece s teškoćama u razvoju u dobi od 0 do 3 godine i 25 djece s teškoćama u razvoju u dobi od 3 do 7 godina) će kroz poboljšanje zdravstvenog stanja sustići razvojni profil svojih vršnjaka i steći veću sposobnost komunikacije i interakcije, što će im omogućiti veću i kvalitetniju aktivnost i integriranost u društvo, prije svega sposobnost pohađanja redovnih odgojnih i obrazovanih programa, funkcioniranje u društvu i veću kvalitetu života općenito. Time se omogućuje daljnja socijalizacija, povećava socijalna uključenost i sprječava institucionalizacija i separacija. Dugoročno, moći će steći adekvatnu naobrazbu, biti radno sposobni i sami se uzdržavati.
GLAVNE AKTIVNOSTI
• PRUŽANJE USLUGA RANE INTERVENCIJE kroz PSIHOLOŠKU PODRŠKU, GLAZBOTERAPIJU, FIZIKALNU TERAPIJU, RADNU TERAPIJU, LOGOPEDSKU TERAPIJU i EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKU PODRŠKU
• TIMSKA PROCJENA POTREBA ZA USLUGE RANE INTERVENCIJE

VAŽNOST RANE INTERVENCIJE
Rana intervencija je sustav usklađene rane podrške djetetu i obitelji kada je neizvjestan uredan razvoja djeteta. Kada su utvrđeni razvojni čimbenici rizika ili razvojne teškoće djeteta, rana intervencija pruža edukacijske, terapijske i savjetodavne usluge za djecu od rođenja do sedme godine i njihove roditelje. Rana intervencija započinje odmah nakon prepoznavanja rizika za uredan razvoj te potiče razvoj u djetetovom prirodnom okruženju obitelji, vrtiću, igralištima i specijaliziranom okruženju. Zasnovana je na znanstveno utemeljenim metodama koje uvažavaju djetetov razvojni profil (način učenja) i djetetovu osobnost te osnažuje i educira roditelje kako bi podržali djetetov razvoj. U ranoj intervenciji sudjeluje dijete, stručnjaci različitih profila, roditelji, obitelj i zajednica.
primarijus Zdenka Konjarik, dr. med. spec. ped., voditeljica projekta

IMG_20170921_162621-1024x768

Udruga za pomoć osobama s teškoćama u razvoju “Neven” povodom provedbe trogodišnjeg programa “Ranom intervencijom do urednog razvojnog profila” održala je dana 22. rujna 2017. konferenciju za novinare.

Novi radio – Đakovo

Letak o projektu:
PROJEKT „RANOM INTERVENCIJOM DO UREDNOG RAZVOJNOG PROFILA“