Projekt „Želim svoju obitelj!“

Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Đakovo započinje s provedbom projekta “Želim svoju obitelj!” kojemu je cilj povećati životne vještine djece i mladih s posebnim potrebama na području Grada Đakova i okolice za samostalno putem radionica vezanih uz zadovoljavanje osnovnih životnih potreba i socijalni odgoj, te povećati socijalne vještine djece i mladih s posebnim potrebama kroz radionice vezane uz razvijanje verbalne i neverbalne komunikacije te razvijanje pozitivne slike o sebi. Glavne aktivnosti  projekta odnose se na vježbe koncentracije, poticanja govornih vještina i socijalizacije; didaktičke igre, stjecanje osnovnih životnih vještina, radionice vezane uz verbalnu i neverbalnu komunikaciju, socijalizaciju i stvaranje slike o sebi i svojim mogućnostima, rad u grupi u putem kreativnih radionica i redovite susrete djece i mladih s posebnim potrebama, njihovih roditelja, predstavnika lokalne samouprave i drugih organizacija. U projektne aktivnosti će biti uključeno oko 60 djece i mladih s posebnim potrebama koji žive na području grada  Đakova i 9 okolnih općina.

Projekt će se provoditi u školskoj godini 2008./2009., uz financijsku potporu Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i Grada Đakova.

Odgovori