Projekt “Nastavljamo druženje bez svađe”

Ove školske godine u  tijeku je i realizacija projekta  “Nastavljamo druženje bez svađe” –  Sprječavanje nasilja, Projekt sufinancira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i Grad Đakovo. Trajanje: školska godina 2015/2016

Cilj projekta je spriječiti nasilje među djecom i mladima s posebnim potrebama kroz razvijanje socijalnih vještina i sposobnosti verbalnog izražavanja. U tu svrhu udruga će na stručan i sustavan način provoditi prilagođeni program razvijanja socijalnih vještina te sposobnosti neverbalnog izražavanja u koji će biti uključeno oko 40 djece i mladih s posebnim potrebama u dobi od 8 do 21 godinu koji žive na području grada Đakova i 9 okolnih općina i 20-ero djece predškolske ustanove u Đakovu. Aktivnosti će rezultirati razvijenijim socijalnim i neverbalnim vještinama u smislu sposobnosti za izbjegavanje nasilja i nenasilnog rješavanja konflikata.

Odgovori