Program „Bravo ja!“

Udruga trenutno provodi trogodišnji program izvaninstitucionalnog odgoja kojemu je cilj unaprijediti život i kvalitetu života djece i mladih s posebnim potrebama kroz povećanje životnih vještina za samostalno zadovoljavanje osnovnih životnih potreba i zdravstveni odgoj, povećanje socijalnih vještina i razvoj kreativnosti. Trogodišnji sustavni stručni rad (u kojemu Udruga ima višegodišnje iskustvo) s djecom i mladima s posebnim potrebama do 30 godina starosti na području Grada Đakova i 9 okolnih općina rezultirat će stjecanjem osnovnih životnih vještina, povećanom socijalizacijom, informiranošću i kreativnošću ciljne skupine, poboljšanjem slike o sebi i uspjeha u školi te rasterećenjem i učinkovitijim radom državnih i javnih institucija koje se bave institucionalnim odgojem i obrazovanjem.

Program se provodi uz financijsku potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i Grada Đakova.

Odgovori