“Ovdje prestaje svađa!“

Ove školske godine u  tijeku je i realizacija projekta  “Ovdje prestaje svađa!“, Projekt sufinancira: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i Grad Đakovo.

Trajanje: školska godina 2016/2017

CILJ projekta
Problem nasilja među djecom i mladima problem posebice izražen kod djece i mladih s posebnim potrebama koje su zbog svoje različitosti često žrtve nasilja. Nasilje je prisutno zbog nedovoljne socijalizacije i nedovoljne sposobnosti za izražavanje osjećaja i mišljenja na društveno prihvatljiv način. Cilj projekta je, stoga, spriječiti nasilje među djecom i mladima s posebnim potrebama kroz razvijanje socijalnih vještina i sposobnosti verbalnog izražavanja. U tu svrhu udruga će na stručan i sustavan način provoditi prilagođeni program razvijanja socijalnih vještina te sposobnosti neverbalnog izražavanja u koji će biti uključeno oko 40 djece i mladih s posebnim potrebama u dobi od 8 do 21 godinu koji žive na području grada Đakova i 9 okolnih općina i 20-ero djece predškolske ustanove u Đakovu. Aktivnosti će rezultirati razvijenijim socijalnim i neverbalnim vještinama u smislu sposobnosti za izbjegavanje nasilja i nenasilnog rješavanja sukoba.

Grad Đakovo će kao partner biti uključen u aktivnosti tako da će Udruzi dati logističku podršku u smislu lakše uspostave kontakata s korisnicima, lokalnom samoupravom i javnim ustanovama, te sudjelovati u promociji projekata i financijsku podršku u vidu plaćanja najma prostora kako bi Udruga nesmetano provodila aktivnosti.