Arhiva kategorije Projekti

AutorDavor

Pružanje usluge osobne asistencije na području Đakovštine 2

Voditeljica i koordinatorica osobnih asistenata redovno obilaze korisnike i njihove roditelje i brinu se o urednoj provedbi usluga. Razgovaraju s roditeljima i slušaju njihove potrebe kako bi se usluge što bolje provodile i kako bi korisnik bio zadovoljan i kako bi dobio svu potrebnu skrb.

AutorDavor

Pružanje usluge osobne asistencije

U sklopu projekta Pružanje usluga osobne asistencije na području Đakovštine 2, korisnici usluga osobne asistencije, njihovi roditelji dana 29.12.2017. su potpisali Anekse Ugovora o suradnji za osiguravanje osobne asistencije a osobni asistenti su potpisali Anekse Ugovora o radu. Time smo za 12 korisnika osigurali osobnu asistenciju do 31.10.2018.
Pročitaj više

AutorDavor

Ranom intervencijom do urednog razvojnog profila

Udruga za pomoć osobama s teškoćama u razvoju “Neven” je 01.06.2017. počela provoditi trogodišnji program “Ranom intervencijom do urednog razvojnog profila”.

SAŽETAK PROGRAMA
Svrha projekta je povećati socijalnu uključenost i spriječiti institucionalizaciju djece s teškoćama u razvoju kroz pružanje usluge rane intervencije koje će rezultirati približavanjem razvojnog profila korisnika razvojnom profilu vršnjaka, što će omogućiti njihovo integriranje u redovne odgojno-obrazovne programe, kasnije i na tržište rada te u društvo općenito.
Pročitaj više

AutorDavor

ZAJEDNO PO ZNANJE MZO

Ministarstvo znanosti i obrazovanja odobrilo je provedbu projekta „Zajedno po znanje“. Ovim projektom zaposleno je 9 pomoćnika koji pružaju usluge pomoći u nastavi djeci s teškoćama. Projekt je počeo 01.09.2017. i traje do 30.06.2018. Uključene su škole iz Đakova, Levanjske Varoši, Selaca, Semeljaca, Strizivojne, Piškorevaca koje su ujedno i partneri na ovom projektu.

Cilj ovog projekta je pridonijeti izjednačavanju mogućnosti djece s teškoćama u razvoju za njihovo potpuno uključivanje u život zajednice kojoj pripadaju tijekom i nakon završetka njima primjerenog školovanja te podizanja kvalitete njihova života. Osigurati pravo na primjeren program i oblik odgoja i obrazovanja za 9 djece s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskoj dobi.

AutorDavor

Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom

eu-logo-fondovi.fw

Usluga osobne asistencije predstavlja pružanje potpore 20 osoba s najtežim invaliditetom u provođenju aktivnosti svakodnevnog življenja i samozbrinjavanja, čime se korisnicima povećava kvaliteta života i sprječava institucionalizacija. Usluga se pruža 80′ sati mjesečno, a svaki korisnik koristi usluge ukupno 24 mjeseca, uključujući prethodno i prijelazno razdoblje.
2017-05-25_11-30-04

RAZVOJ USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Broj poziva:UP.02.2.2.02

Kodni broj:UP.02.2.2.02.0052

„Pružanje usluge osobne asistencije na području Đakovštine 2“

Pružanje usluge osobne asistencije za 20 osoba s invaliditetom

Trajanje projekta: 01.04.2017.-31.03.2019.
PROJEKT JE SUFINANCIRALA EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA

www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

UKUPNA VRIJEDNOST:1.773.579,66 KUNA
UKUPNA VRIJEDNOST BESPOVRTNIH EU SREDSTAVA:1.773.579,66 KUNA (100% ESF)

SAŽETAK

Usluga osobne asistencije predstavlja pružanje potpore 20 osoba s najtežim invaliditetom u provođenju aktivnosti svakodnevnog življenja i samozbrinjavanja, čime se korisnicima povećava kvaliteta života i sprječava institucionalizacija. Usluga se pruža 80′ sati mjesečno, a svaki korisnik koristi usluge ukupno 24 mjeseca, uključujući prethodno i prijelazno razdoblje.

SVRHA I OPRAVDANOST PROJEKTA

Svrha projekta je povećati socijalnu uključenost, stupanj samostalnosti i društvene aktivnosti kod 20 osoba s najtežim stupnjem i vrstom invaliditeta u dobi od 18 do 52 godine, a koji žive na području grada Đakova i 9 okolnih općina, kroz pružanje usluge osobne asistencije. Usluga osobne asistencije

podrazumijeva pomoć pri obavljanju osnovnih životnih funkcija i pomoć pri integriranju u društvene aktivnosti i samostalno organiziranje vlastitog vremena (neovisnost u odnosu na roditelje/skrbnike). Time se postiže veća integriranost u društvo, veća samostalnost u odnosu na obitelj i rasterećenje obitelji. Širenjem usluge osobne asistencije poboljšava se dostupnost i kvaliteta socijalnih usluga, što pridonosi
društvu općenito, posebice na lokalnoj i regionalnoj razini. Od 29.10.2015. do 29.10.2016. proveli smo projekt pružanja usluge osobne asistencije na području Đakovštine u okviru kojeg je 14 osoba s najtežim stupnjem i vrstom invaliditeta koristilo uslugu osobne asistencije tijekom 12 mjeseci provedbe projekta te 4 mjeseca prijelaznog razdoblja. Ovim projektom bismo omogućili daljnje korištenje usluge osobne
asistencije za postojeće korisnike te osigurali osobnu asistenciju za 6 novih korisnika.

Projektom se nastavlja izgradnja mreže udruga koje provode uslugu osobne asistencije, a kroz koju se odvija bliska suradnja, razmjenjuju iskustva i unaprjeđuju status udruga i kvaliteta usluga koju te udruge pružaju. Nadalje, izgrađuje se sustavna suradnja s lokalnim dionicima – udrugama, jedinicama lokalne samouprave, medijima- na podizanju svijesti o važnosti usluge osobne asistencije, o važnosti djelovanja udruga i angažiranosti u okviru udruga, što jača kredibilitet civilnog društva među korisnicima, unutar zajednice i u javnosti.

Kontakti:

Posredničko tijelo 1:
MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU
Trg Nevenke Topalušić 1
10 000 Zagreb
e-mail:esf@mdomsp.hr
www.mdomsp.hr

Posredničko tijelo 2:
HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
Ured za financiranje i ugovaranje Projekata Europske unije
Petračićeva 4/3
10 000 Zagreb
Tel: 01/5393-220
e-mail: cesdfc@hzz.hr
www.hzz.hr
Za više informacija o EU fondovima:
www.strukturnifondovi.hr

Udruga za pomoć osobama s teškoćama u razvoju “Neven” Đakovo
Trg dr. Franje Tuđmana 4
31 400 Đakovo
Tel: 031/840-423
Fax: 031/840-426
e-mail: udruga.dj@gmail.com
www.uzmrdj.hr

Voditeljica projekta:
Zdenka Konjarik
Mobitel: 098/961-4300
e-mail: zdenka.konjarik@gmail.com

Koordinator projekta:
Marija Ratkovčić
Mobitel: 091/594-4818
e-mail:marija.ratkovcic@gmail.com

Suradnik za administrativno – tehničko vođenje projekta:
Irena Gluhak Forempoher
Mobitel: 099/294-7676
e-mail: irena.gluhak@gmail.com

Plakat
Letak

AutorDavor

“Ovdje prestaje svađa!“

Ove školske godine u  tijeku je i realizacija projekta  “Ovdje prestaje svađa!“, Projekt sufinancira: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i Grad Đakovo.

Trajanje: školska godina 2016/2017

CILJ projekta
Problem nasilja među djecom i mladima problem posebice izražen kod djece i mladih s posebnim potrebama koje su zbog svoje različitosti često žrtve nasilja. Nasilje je prisutno zbog nedovoljne socijalizacije i nedovoljne sposobnosti za izražavanje osjećaja i mišljenja na društveno prihvatljiv način. Cilj projekta je, stoga, spriječiti nasilje među djecom i mladima s posebnim potrebama kroz razvijanje socijalnih vještina i sposobnosti verbalnog izražavanja. U tu svrhu udruga će na stručan i sustavan način provoditi prilagođeni program razvijanja socijalnih vještina te sposobnosti neverbalnog izražavanja u koji će biti uključeno oko 40 djece i mladih s posebnim potrebama u dobi od 8 do 21 godinu koji žive na području grada Đakova i 9 okolnih općina i 20-ero djece predškolske ustanove u Đakovu. Aktivnosti će rezultirati razvijenijim socijalnim i neverbalnim vještinama u smislu sposobnosti za izbjegavanje nasilja i nenasilnog rješavanja sukoba.

Grad Đakovo će kao partner biti uključen u aktivnosti tako da će Udruzi dati logističku podršku u smislu lakše uspostave kontakata s korisnicima, lokalnom samoupravom i javnim ustanovama, te sudjelovati u promociji projekata i financijsku podršku u vidu plaćanja najma prostora kako bi Udruga nesmetano provodila aktivnosti.

AutorDavor

Širenje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom

Na navedenim linkovima se nalazi plan projekta.
Prospekt
Prospekt 1

AutorDavor

Projektom ”S vama smo sigurniji”

”S vama smo sigurniji” Udruge, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Grada Đakova i Osječko- baranjske županije zaposleno je još 4 pomoćnika u nastavi. Trajanje: 01.11.2015.- 15.06.2016. Pomoć u svladavanju nastavnog sadržaja učenicima s teškoćama u učenju

AutorDavor

Trogodišnji projekt ”Korak po korak – sretno djetinjstvo”

Projekt sufinancira  Ministarstvo socijalne politike i mladih i Grad Đakovo, tim projektom je  zaposleno 4 djelatnika. Trajanje projekta od 01.06.2014-31.05.2017.

OPĆI CILJ 1: Spriječiti institucionalizaciju
OPĆI CILJ 2: Povećati socijalnu uključenost djece s posebnim potrebama

SPECIFIČNI CILJ: Spriječiti izdvajanje djece s posebnim potrebama iz obiteljskog okruženja i lokalne zajednice u kojoj žive

AutorDavor

Projekt “Nastavljamo druženje bez svađe”

Ove školske godine u  tijeku je i realizacija projekta  “Nastavljamo druženje bez svađe” –  Sprječavanje nasilja, Projekt sufinancira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i Grad Đakovo. Trajanje: školska godina 2015/2016 Pročitaj više


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home2/uzmdjh/public_html/wp-includes/functions.php on line 4223